Štandarda

Podmienky pri objednaní pobytu

Tábor je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku:

pre 1. a 2. turnus: od 9 do 16 rokov. (... po dohode aj od 8 rokov)

a pre 3. turnus Airsoftový: od 10 do 19 rokov.

 

1. Telefonicky alebo e-mailom overiť si voľné miesto v danom turnuse.

2. Do 5 dní uhradiť poplatok alebo splátku za tábor.

3. Po prijatí prihlášky dočasne rezervujeme miesto pre dieťa a zaregistrujeme ho pod

evidenčným číslom. Evidenčné číslo je potrebné uvádzať pri úhradách, viď nižšie. Po

piatich dňoch, ak nie je vykonaná úhrada, táto rezervácia spolu s evidenčným číslom

zanikne. Až po úhrade celej sumy, resp. 1. splátky, bude dieťa záväzne evidované.

4. Celý poplatok, alebo posledná splátka musí byť uhradená do 25. júna 2018.

5. Zľavy budú poskytované iba do 31.3.2018. Uplatnenie nároku na zľavu: dieťa je registrované - zaslana prihláška poštou/mailom a má uhradené celé vložné, resp. aspoň jednu splátku do termínu 31.3.2018.

Zľava 1.: 

1a) pre minuloročných účastníkov tábora,

1b) pre súrodencov, ktorí ešte neboli u nás v tábore,

1c) pre deti, ktoré ešte neboli u nás v tábore a idú na viac turnusov.

 

Zľava 2.:

2a) pre súrodencov, ktorí sa už zúčastnili nášho tábora,

2b) pre deti, ktoré sa už zúčastnili nášho tábora a idú na viac turnusov v danom roku

 

Turnusy a ceny pre rok 2018

1. turnus - Stredoveký: 05.07. - 12.07. (8 dní) cena bez zľavy: 154 €, cena s 1.zľavou: 149 €, cena s 2.zľavou: 147 €,

2. turnus Stredoveký: 13.07. - 21.07. (9 dní) cena bez zľavy: 169 €, cena s 1.zľavou: 164 €, cena s 2.zľavou: 162 €,

3. turnus - Airsoftový: 29.07. - 04.08. (7 dní) cena bez zľavy: 149 €, cena s 1.zľavou: 144 €, cena s 2.zľavou: 142 €,

 

Spôsob platby:

- vkladom na náš účet: SK2809000000005126066737 v ktorejkoľvek pobočke banky SLSP,

- prevodným príkazom na náš účet: IBAN: SK2809000000005126066737, BIC: GIBASKBX

 

Variabilný symbol (VS):

1. Dátum narodenia dieťaťa, alebo evidenčné číslo dieťaťa, ktoré pridelíme dieťaťu po prijatí prihlášky.

2. Pri vklade v hotovosti na náš účet uveďte v správe pre prijímateľa meno dieťaťa alebo

dátum narodenia dieťaťa, resp. pridelené evidenčné číslo dieťaťa.

 

Splátková platba:

Ponúkame Vám návrh platenia poplatku za tábor na splátky za týchto podmienok:

1. Vkladanie splátok je od od marca do 25. júna 2018.

2. Možnosť vytvorenia vlastného splátkového kalendára podľa Vašich finančných možností.

3. Pri splátkovom kalendári ostáva cena nezmenená.

4. Prvá splátka je min. 50 € na jedného účastníka.

 

Storno podmienky:

Stornovať pobyt je možné iba písomnou formou a o storno poplatku rozhoduje deň doručenia písomného oznámenia.

- Do 30 dní pred nástupom na turnus:          20% z ceny tábora

- 29 a menej dní pred nástupom na turnus:  40% z ceny tábora

Ak objednávateľ získa náhradníka, účtuje sa iba cena za poistenie odvolaného dieťaťa.

Poplatok za zrušenie pobytu priamo v tábore z akýchkoľvek dôvodov sa vracia iba v čiastke zo stravného za dieťa od

nasledujúceho dňa zrušenia pobytu. Ochorenie ani hospitalizácia nie sú dôvodom na neúčtovanie stornopoplatku.

 

POVINNÁ VÝBAVA PRE DETI – ÚČASTNÍKOV TÁBORA

... „BEZ TÝCHTO VECÍ, DIEŤA DO TÁBORA NEPREVEZMEME!“ ...

Preto tieto veci majte pripravené tak aby sme ich mohli okamžite skontrolovať hneď pri vstupe do tábora!

pre 1. a 2. Turnus: 

 1. Lekárske potvrdenie a lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva. Tieto lieky označte menovkou a vložte do priesvitného sáčka.
 2. Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu (max. 1 deň staré).
 3. Preukaz poistenca.
 4. Spacák...označte menovkou,
 5. Pršiplášť alebo nepremokavé pončo... označte menovkou,
 6. Gumené čižmy.
 7. Drevený meč - max.dĺžka 100 cm,
 8. Pohár (cca 3 dcl, plech/porcelán ... označte menovkou),
 9. a ďalšie podľa naších pokynov ...

 pre 3. Turnus:

 1. Lekárske potvrdenie a lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva. Tieto lieky označte menovkou a vložte do priesvitného sáčka.
 2. Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu (max. 1 deň staré).
 3. Preukaz poistenca.
 4. Spacák. (označte menovkou)
 5. Mať airsoftovú dlhú elektriku, min. jedna elektricka a prípadne aj jedna manuálna zbraň. Sila zbrane: Úsťova rýchlosť: max. do 400 FPS. Príslušenstvo k elektrickej zbrani - akumulátor a nabíjačka, (označte menovkou)
 6. Vlastné plastové 6mm guličky – max. do 0,25g.
 7. Ochranne okuliare/ celotvárovú masku – airsoftovú.
 8. Pršiplášť alebo nepremokavé pončo. (označte menovkou)
 9. Pohár (cca 3 dcl, plech/porcelán ...označte menovkou),
 10. Nie je povolené doniesť si so sebou a použiť akúkoľvek pyrotechniku.