Štandarda
Stan

Kontaktné informáčné adresy

ALFA-KLUB, Mgr. Ján Geci
Šrobárova 2682/42
058 01 Poprad
 
mobil: 0907 468 665, od 13.00 hod.
Skype: jangeci66
e-mail: tabor@fortlandia.sk
http: www.fortlandia.sk
číslo účtu: SK2809000000005126066737
BIC: GIBASKBX